Obnovljivi viri energije

Print
obnovljivivirienergije

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

V našem podjetju se zavedamo pomembnosti obnovljivih virov pri preskrbi z energijo ki jo vsakodnevno potrebujemo.

V sodelovanju z našimi partnerji smo vam pripravili ponudbo vetrnih,sončnih in bioplinskih elektrarn na ključ.

Za več informacij pokličite!